Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 71/2007 - przeprowadzenie inwentaryzacji w SP ZOZ Tąpkowice w likwidacji


Zarządzenie Nr 79/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 71/2007 Wójta Gminy Ożarowice w sprawie

przeprowadzenia inwentaryzacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 418 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić nowy skład Zespołu spisowego Nr 1 powołanego w § 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 71/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji:

Zespół spisowy Nr 1

1) Bożena Furgacz - Inspektor ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia

2) Katarzyna Urbańczyk - Referent finansowy

3) Helena Operskalska - Rejestratorka

§ 2

W pozostałej części zarządzenie obowiązuje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2007 13:11:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie