Zaządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do zawarcia umowy dla zadania pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego"


Zarządzenie Nr 14/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2010 roku

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do zawarcia umowy dla zadania pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego".

 

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 96 K.c oraz na podstawie Rozdziału III pkt. 3 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przyjętego Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana Jarosława Pustkowskiego - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, posiadający dowód osobisty nr ......., wydany przez Wójta Gminy Mierzęcice do podpisania Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, dla zadania pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego".

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  24‑02‑2010 10:50:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑02‑2010 10:50:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 10:29:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie