Zarządzenie Nr 120/2007 w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu Gminy Ożarowice ZGK skladnikow majątkowych gminy


Zarządzenie Nr 120/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: przekazania zakładowi budżetowemu Gminy Ożarowice - działającemu pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach" składników majątkowych gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozdział II pkt. 1 ppkt. 1.9 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przyjętego Uchwałą Nr X/93/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003r. i zmieniony Uchwałą Nr XII/147/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Przekazać z dniem 31 grudnia 2007 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do wykorzystania na cele statutowe następujący składnik majątku komunalnego gminy:

- budynek biurowy dla MŚP zlokalizowany na działce nr 499/29 km.1 d 5 Pyrzowice,

objęty Księgą Wieczystą nr 65014, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w

Tarnowskich Górach, a położony w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, z

docelowym przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń biurowo-usługowych dla

podmiotów gospodarczych o różnym statusie prawnym.

§ 2

Przekazanie w/w środka majątku gminy nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 08:56:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie