Zarządzenie Nr 42/2004 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2003 rok


Zarządzenie Nr 42/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny /jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/, paragraf 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku / jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1752/ oraz art. 55 ust. 1, 2 i 6, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, ust. 6 pkt 1 i ust. 7, art. 63 b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Sporządzić za 2003 rok skonsolidowany bilans Gminy Ożarowice, obejmujący dane finansowe następujących jednostek organizacyjnych:

  1. Gminny Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice,

ul. Kopernika 2, 42-624 Tąpkowice,

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice,

  1. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach,

ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice,

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach,

ul. Zwycięstwa 15, 42-624 Tąpkowice,

  1. RECYKLING Wojkowice Sp z o.o.,

ul. Długosza 27, 42580 Wojkowice.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 10:40:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie