Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie wyznaczenia osób i określenia wzoru listy do zbierania podpisów nt. wyboru wariantu przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji ...


Zarządzenie Nr 7/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia osób i określenia wzoru listy do zbierania podpisów nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL oraz art. 3 i art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Listy z podpisami mieszkańców w sprawie wyrażenia opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej zbierane będą w okresie od dnia 1 lutego 2010 roku do dnia 14 lutego 2010 roku przez Sołtysów, przy udziale Członków Rad Sołeckich i Radnych Gminy.

§ 2

Wzór listy podpisów Mieszkańców Gminy Ożarowice stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wszystkie listy z podpisami mieszkańców w oryginale zostaną zdeponowane w Urzędzie Gminy Ożarowice

i zabezpieczone na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Po zapoznaniu się z załącznikiem mapowym do Uchwały Nr XXXI/469/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenie kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej opowiadam się za wariantem (podpis w odpowiedniej kratce pod wariantem):

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z realizacją celu wyrażonego w § 2 w/w uchwały. Podpis na liście w odpowiedniej kratce pod wariantem jest jednocześnie wyrażeniem zgody, o której mowa powyżej.

Nazwisko i imię, miejscowość, PESEL lub nr dowodu osobistego

Wariant

czarny

Wariant

niebieski

Wariant

czerwony

Wariant

zielony

Wariant

fioletowy

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑02‑2010 08:43:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑02‑2010 08:43:21
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2010 10:21:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie