Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie planu kontroli na rok 2008


Zarządzenie Nr 9/2008
Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2008 roku.


w sprawie: planu kontroli na rok 2008.Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 44, art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) oraz Procedury kontroli finansowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 53/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 października 2005 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na rok 2008 zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zakres kontroli dla wszystkich jednostek objętych kontrolą obejmuje przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

§ 3

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 09:41:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie