Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2006 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek


ZARZĄDZENIE NR 27/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2006 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 12 marca 2006 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.23 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić Uchwałę Nr 5/2006 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 12 marca 2006 r. w sprawie nabycia od Pani Ilony Szyszło działki nr 3629/3 k.m.14 obręb Zendek o pow. 0,1857 ha w zamian za działki nr 3181/20 i 3181/21 k. m. 11 obręb Zendek o łącznej pow. 0, 2446 ha oraz za dopłatą w wysokości 20.000 zł.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 08:26:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie