Zarządzenie Nr 71/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 71/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXIX/342/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 1.690.358 zł

po stronie przychodów o kwotę 1.690.358 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym o kwotę 1.000.000 zł

§ 903 - Przychody od zaciągniętych pożyczek na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 690.358 zł

po stronie rozchodów o kwotę 690.358 zł

§ 963 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 690.358 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.000.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 1.000.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXIX/342/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:30:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie