Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny gruntów zajętych pod cmentarz parafialny w Ożarowicach


Zarządzenie Nr 16/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2008 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny gruntów zajętych pod cmentarz parafialny w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późn. zm), po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice z dnia 21 lutego 2008 roku, który został złożony w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 21 lutego 2008 roku

zarządzam

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny gruntów zajętych pod cmentarz parafialny w Ożarowicach szczegółowo określonych w Uchwale Nr 3/2008 Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice z dnia 17 lutego 2008 roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2008 10:24:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie