Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia mienia od AMW


ZARZĄDZENIE NR 34/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia mienia wojskowego od

Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie oraz Wojsko-

wej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w Krakowie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )

oraz w wykonaniu następujących uchwał Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku :

Nr VI/49/2003 w sprawie nabycia nieruchomości

Nr VI/50/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Nr VI/51/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Nr VI/52/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

p o w o ł u j ę

  1. Komisję Inwentaryzacyjną do przejęcia mienia wojskowego
  • od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie

na podstawie uchwały nr VI/49/2003 i uchwały nr VI/52/2003

  • od Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w Krakowie

na podstawie uchwały nr VI/49/2003 i uchwały nr VI/52/2003

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Marian KOBOS

Członek Komisji - Krystyna KOSMALA

  1. Komisja ze swoich czynności sporządzi protokóły określające szczegółowo opis przejmowanego przez Gminę mienia.
  2. Czynności swoje Komisja przeprowadzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od da-ty sporządzenia aktów notarialnych i przedłoży Wójtowi Gminy pełną dokumenta-cję inwentaryzacyjną.
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyj-nej.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:54:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie