Zarządzenie Nr 78/2008 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynajacych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej


Zarządzenie Nr 78/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III

szkoły podstawowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2008r. Nr 147, poz. 931) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej należy złożyć do 15-go września 2008 r. w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ożarowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 08:30:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie