Zarządzenie Nr 47/2004 w sprawie rezygracji z prawa pierwokupu nieruchomości


 

ZARZĄDZENIE NR 47/2004

 

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 21 września 2004 r.

 

 

 

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

1. Nie skorzystać z przysługującego Gminie Ożarowice prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3754/4 o pow. 0,3618 ha oraz nr 3755/4 o pow. 0.3122 ha k.m. 15 obręb Zendek nie mającej urządzonej księgi wieczystej, objętej warunkową umową sprzedaży z dnia 21 września

2004 roku Rep. "A" Nr ............ sporządzoną w Kancelarii Notarialnej S.C. Katarzyna Gomolińska, Gabriela Kołodziej w Tarnowskich Górach pomiędzy Spółką Przymusową dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek -jako sprzedającym, a (dane zanonimizowano) jako nabywającym'

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 21.05.2024 11:55:00
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  21‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 21:11:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie