Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2003 rok sprawie


Zarządzenie Nr 5/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 stycznia 2003r.

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami ), oraz art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155 z dnia 19 grudnia 1999r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami ), oraz Uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

  1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2003 rok w szczegółowości do paragrafów zgodnie z zał. Nr 1 i 2.
  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑01‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑01‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2003 15:44:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie