Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej


 

Zarządzenie Nr 14 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 luty 2009r

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić Panu (dane zanonimizowano) na okres 3 lat nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 0,4000 ha stanowiące działki nr 246/4, 247/3 k.m. 4 d.3, nr 553/2 k.m. 4 d.2 obręb ewidencyjny Ożarowice

2. Stawkę czynszu ustala się w wysokości 0,23 kwintala żyta rocznie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł niedostępny dla daty: 23.05.2024 20:18:57
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  10‑04‑2009 12:29:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:29:50
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 10:18:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie