Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa obejmującego czynności zwykłego zarządu


Zarządzenie Nr 84/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 02 listopada 2009 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa obejmującego czynności zwykłego zarządu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.98 i 99 §2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego

zarządzam

§ 1

Upoważniam Panią Aleksandrę Strzępek - Dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie zwykłego zarządu obejmującego działania tej jednostki.

§ 2

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności:

1. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki,

2. zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego,

3. reprezentowanie Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola w Tąpkowicach,

4. udzielenie upoważnienia głównej księgowej Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania do prowadzenia księgowości jednostki,

5. udzielenie upoważnienia dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania do zatwierdzania sprawozdań zbiorczych,

6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola w Tąpkowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 09:10:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 09:10:33
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:12:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie