Zarządzenie Nr 78/2005 w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf wody i odprowadzanie ścieków


ZARZĄDZENIE NR 78/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747z późn. zm.), po sprawdzeniu przedmiotowego wniosku złożonego w dniu 20 grudnia 2005 roku,

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie zweryfikować koszty określone w przedmiotowym wniosku, które pod względem celowości ich ponoszenia, odpowiadają wymogom określonym w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Skierować taryfę przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do Rady Gminy Ożarowice, celem jej zatwierdzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:56:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie