Zarządzenie Nr 61/2006 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/2006 Ogolnego Zebrania Członkow Wspolnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 30 lipca 2006 roku


ZARZĄDZENIE NR 61/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 10/2006 Ogólnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 30 lipca 2006 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.23 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy

Ożarowice po uprzednim przeprowadzeniu podziału geodezyjnego, części

działki nr 3176/6 k.m. 11 obręb Zendek o powierzchni 0,1600 ha

określonej w Uchwale Nr 10/2006 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty

Gruntowej Wsi Zendek z dnia 30 lipca 2006 roku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Przewodniczącemu Zarządu

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  07‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:33:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie