Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 16.11.2010r. i 18.11.2010 roku na wyłonienie wykonawcy robót pn. Usługi związanie z akcja zima na lata 2010-2013 oraz Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu


Zarządzenie Nr 118/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 16.11.2010r. i 18.11.2010r. na wyłonienie wykonawcy robót

pn: Usługi związane z akcją zima na lata 2010-2013 (16.11.2010r)

( oraz Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku

wraz z zagospodarowaniem terenu. (18.11.2010r.)

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 z późń. zmianami ) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów w dniu 16 i 18 listopada 2010 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam -Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 17:33:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 17:33:26
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 17:35:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie