Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola w Tąpkowicach


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 33

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samo-rządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami, art.36a ust. 1, 8, 9 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m

§ 1.

Po uzyskaniu akceptacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach powierzam stanowisko dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach Pani Aleksandrze Strzępek na okres 5 lat tj. od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2014 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2009 r. z mocą obowiązującą od 01 maja 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑05‑2009 14:54:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑05‑2009 14:54:47
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2009 14:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie