Zarządzenie Nr 122/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2011 rok


Zarządzenie Nr 122/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 18:00:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 18:00:03
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 18:02:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie