Zarządzenie Nr 15/2008 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 2/2008 Ogólnego Zabrania Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnot Gruntowych Wsi Ożarowice z dnia 17 lutego 2008 roku


Zarządzenie Nr 15/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia Uchwały Nr 2/2008 Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych Wsi Ożarowice z dnia 17 lutego 2008 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 23 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

§ 1

Zatwierdzić zmiany w statucie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice przyjętej Uchwałą Nr 2/2008 Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych Wsi Ożarowice z dnia 17 lutego 2008 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2008 10:21:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie