Zarządzenie Nr 73/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2007 z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 73/2008

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Ożarowice

Na podstawie art. 30 ust 1 oraz 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w oparciu o Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice zatwierdzony Uchwałę Nr XXXVI/411/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 września 2006 r.

zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 32/2007 z dnia 8 maja 2007 roku wprowadza się pkt 2 w następującym brzmieniu:

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice finansowana będzie z uwzględnieniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uzyskanych w formie pożyczki na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ożarowice a WFOŚiGW w Katowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:57:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie