Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach


 

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2005

 

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 15 czerwca 2005 r.

 

 

 

 

w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 543 ) oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz.306 z późniejszymi zmianami ) po uwzględnieniu wniosku Rady Społecznej SP ZOZ z dnia

9 czerwca 2005 roku o przyznanie nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

1. Przyznać Pani (dane zanonimizowano) - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nagrodę roczną za rok 2004

w wysokości 9.000 zł (słownie : dziewięć tysięcy złotych) brutto.

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.05.2024 21:13:04
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  15‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 21:20:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie