Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - zbycie złomu zespołu urządzeń J.W. Mierzęcice


ZARZĄDZENIE NR 47/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 września 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczone-

go ustnego (licytacji) na zbycie złomu zespołu urządzeń znajdujących się w nie-

czynnej kotłowni węglowej po byłej J.W. Mierzęcice położonej w Pyrzowicach

przy ul. Transportowej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr VIII/76/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu urządzeń znajdujących się w kotłowni po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, art.14 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (licytac-

ji) na zbycie złomu zespołu urządzeń znajdujących się w nieczynnej kotłowni węglowej

po byłej J.W. Mierzęcice położonej w Pyrzowicach przy ul. Transportowej

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Marian KOBOS

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Janusz PALIGA

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi KOBOS

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑09‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑09‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 11:51:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie