Zarządzenie Nr 83/2005 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 83/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXX/347/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 2.525.673 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 600 -Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin) powiatów (związków

powiatów) samorządów województw,

pozyskiwane z innych źródeł o kwotę 2.228.535 zł

§ 6339 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin) o kwotę 297.138 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 2.228.535 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 297.138 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 1.538.177 zł

po stronie rozchodów o kwotę 1.538.177 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.538.177 zł

3. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.538.177 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.538.177 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.538.177 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.538.177 zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 1.538.177 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXX/347/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:54:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie