Zarządzenie nr 63/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 63/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXI/227/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXI/227/2004 w następującej szczegółowości:

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

70.000

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

70.000

70.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

70.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

70.000

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

70.000

Razem

70.000

70.000

u z a s a d n i e n i e

Dz. 754 - kwotą 70.000 zł dofinansowywuje się zakup lekkiego samochodu

pożarniczego Ford Transit dla OSP Pyrzowice . Zarząd Wojewódzki

ZOSP RP dopłaca kwotę 50.000 zł.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 10:28:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie