Zarządzenie Nr 125/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 125/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

3.650

3.650

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.650

3.650

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.650

3.650

- wydatki bieżące

3.650

RAZEM

3.650

3.650

2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

3.850

3.850

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.850

3.850

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.650

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.800

4300

Zakup usług pozostałych

160

4410

Podróże służbowe krajowe

200

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.850

RAZEM

3.850

3.850

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:49:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie