Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wyłonienie wykonawcy na wykonanie w obrebie ewidencyjnym Ossy scalenie nieruchomości i podział w celu wydzielenia pasa drogowego


ZARZĄDZENIE NR 30 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 . 04. 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie w obrębie ewidencyjnym Ossy następującego asortymentu robót :

1. Scalenie nieruchomości gruntowych i ich ponownego podziału na działki w trybie ustawy

gospodarce nieruchomościami

2. Podziału nieruchomości gruntowych w celu wydzielenia pasa drogowego w obrębie

ewidencyjnym Ossy i Niezdara

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organiza-cyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

Powołuję

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 25 kwietnia 2006 r

w następującym w składzie :

Przewodniczący Komisji - Marian Kobos

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Janusz Paliga

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami - Marianowi Kobosowi

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2006 09:47:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie