Zarządzenie Nr 91/2007


Zarządzenie Nr 91/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: uzupełnienia Zarządzenia Nr 80/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24

września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do

budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uzupełnić Zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w § 3 o zapis o następujące treści:

Dokonać po stronie wydatków przeniesień w uchwale budżetowej na 2007 rok w działach, rozdziałach:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.435.217

6.435.217

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.435.217

- wydatki majątkowe

6.435.217

70095

Pozostała działalność

6.435.217

- wydatki majątkowe

6.435.217

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑10‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑10‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 09:17:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie