Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 48/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 ze zm.) w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy Ożarowice stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:14:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:14:30
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 09:17:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie