Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie określenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomosci Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 48/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: określenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 40 ust.1 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XVI/191/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

z a r z ą d z a m

§ 1

Ustalić, że przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr nr 38459 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczonej nr działki 3189/1 obręb ewidencyjny Zendek k.m. 12 o powierzchni 0,0929 ha zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, celem opracowania projektu ogłoszenia przetargowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu w terminie do dnia 21 lipca 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2008 11:19:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie