Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 99/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXX/451/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 33.615 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.071 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 25.071 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.071 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.544 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.544 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.544 zł

po stronie wydatków o kwotę 33.615 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.071 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 25.071 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.071 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.544 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.544 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 8.336 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 208 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXX/451/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 11:17:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:17:45
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 11:19:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie