Zarządzenie Nr 38/2009


Zarządzenie Nr 38/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie: przyjęcia procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa /budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice, oraz budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Ożarowice"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 142, poz.1020)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego procedurę ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa/ budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice, oraz budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Ożarowice" stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2005 roku w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 10:06:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 10:06:53
Data ostatniej aktualizacji:
21‑08‑2009 12:25:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie