Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie rozstrzygniecia przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach


Zarządzenie Nr 8/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej

w Pyrzowicach.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 40 ust.1 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr X/107/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 26 lutego 2008 roku

z a r z ą d z a m

§ 1

Stwierdzić, że przetarg określony w wyżej wymienionej uchwale Rady Gminy zakończył się wynikiem negatywnym, wobec nie złożenia żadnych ofert.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 09:40:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie