Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia umowy spółki


Zarządzenie Nr 30/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2010 roku

w sprawie:przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), związku z art. 1, art. 2 , art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 z późn. zm.) a także w związku z Uchwałą Nr XXVIII / 432 / 2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia z Powiatem Tarnogórskim i z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach -

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Przyjąć treść aktu umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Ożarowice udziałów w spółce "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach w liczbie 10 (dziesięć) każdy po 500 (pięćset) złotych na łączną kwotę 5 000,00 (pięciu tysięcy) złotych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia
(dodane:2010-04-15 11:39:30)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 11:37:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 11:37:41
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2010 11:39:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie