Zarządzenie Nr 7/2007w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 7/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na

2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

700

Gospodarka mieszkaniowa

23.000

23.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23.000

23.000

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

23.000

23.000

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

23.000

23.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23.000

23.000

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.000

23.000

750

Administracja publiczna

832

832

75023

Urzędy gmin

832

832

4010

4040

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

832

832

Razem

23.832

23.832

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięcia dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 15:50:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie