Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 29/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice

 

z a r z ą d z a m

 

1. Powołać w skład Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze:

- Ewę Paks - Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji

- Justynę Gubała - Skarbnik Gminy

- .....................- Kierownik Referatu Administracyjno-

Gospodarczego

- Janusza Paliga - Inspektor

 

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe na podstawie w/w zarządzenia.

 

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł niedostępny dla daty: 13.07.2024 12:42:48
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  25‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:07:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie