Zarządzenie Nr 114/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 114/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr III/28/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 1.849.290 zł

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej o kwotę 1.405.454 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 443.836 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.849.290 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.749.290 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.749.290 zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.405.454 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 343.836 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 100.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr III/28/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:49:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie