Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku


Zarządzenie Nr 70/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych

jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku o treści, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za I półrocze 2009 roku Radzie Gminy Ożarowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑08‑2009 15:43:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑08‑2009 15:43:40
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2009 15:44:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie