Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Zarządzenie Nr 62/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz uchwały Nr X/100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dn. 26 listopada 2003r w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nierolnych będących własnością Gminy

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić firmie GLOBAL CAR Sp. z o.o Pyrzowice ul. Transportowa na okres

od dn. 16.06.2010r do dn. 31.05.2013r nieruchomości stanowiące część działki nr 499/31

pow. 6750m² oraz część działki nr 499/42 pow. 1750m² tj. grunt o łącznej powierzchni

8500m² oraz budynku o pow. użytkowej 204,5m² położonych w Pyrzowicach.

2. Stawkę czynszu miesięcznego ustala się w wysokości: za grunty 1020,00zł ( 8500m² x

0,12 zł/m² ), za budynki 1840,50 zł ( 204,5m² x 9,00 zł/m² ) co łącznie stanowi 2860,50 zł

( netto) + VAT 22 % , płatne z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑06‑2010 15:09:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑06‑2010 15:09:08
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2010 15:10:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie