Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie dokonania przeglądu sprzetu i środków obrony cywilnej zlokalizowanego w magazynie przy Urzędzie Gminy Ożarowice


ZARZĄDZENIE Nr 51/2003

Wójta Gminy OŻAROWICE z dnia 29.09.2003r.

w sprawie : dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zlokalizowanego

w magazynie przy Urzędzie Gminy Ożarowice

Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17 , ust. 6 i 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity

Dz.U. Nr 21 , poz.205 / z póżniejszymi zmianami oraz §4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC kraju , szefów OC miast oraz szefów OC gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850 z 2002r / i pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach , Nr ZK.IV.0117-14/03 z dnia 4 września 2003r. w sprawie dokonania przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

z a r z a d z a m :

§1. Powołuję komisję w celu dokonania przeglądu , przeklasyfikowania wybrakowania

sprzętu i środków obrony cywilnej zlokalizowanego w magazynie przy Urzędzie

Gminy Ożarowice w składzie:

1. Janusz Paliga - przewodniczący

2. Henryka Garstka - członek

3. Wiesława Wach - członek

§2. Polecam przeprowadzić przegląd , przeklasyfikowanie i przedstawienie do

wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej do dnia 6 października 2003r.

§3. Sporządzić protokoły zbiorcze do dnia 10 października 2003r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2003 08:35:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie