Zarządzenie Nr 101/2007 w sprawie powolania komisji do rozpatrywania wniosków o wypłate zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 101/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 listopada 2007 roku

w sprawie:

powołania komisji do rozpatrywania wniosków o wypłatę zasiłków

zdrowotnych dla nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz § 6 Uchwały Nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

p o w o ł u j ę:

§ 1.

Komisję w składzie:

1. Zdzisławę Szydło - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

- przewodnicząca

2. Zbigniew Lubas - dyrektor Gimnazjum w Ożarowicach

- z-ca przewodniczącej

3. Małgorzata Bąbik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach

4. Dorota Wacławczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Zendku

5. Urszula Frączek - dyrektor Przedszkola w Ożarowicach

7. Irena Micyk - dyrektor Przedszkola w Tąpkowicach

8. Danuta Cichoń - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 2.

Do zadań Komisji należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji -

Pani Zdzisławie Szydło

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 12:23:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie