Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 25 / 2004

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 18 maja 2004 roku. ______________________

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów

do Parlamentu Europejskiego na obszarze Gminy Ożarowice.

 

 

Działając na postawie art. 25 i 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordy-nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz.219 ), w związku z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

 

p o w o ł u j ę

 

1. Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parla-mentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku w następującym składzie :

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. Jadwiga KABUS  

2. Piotr MAĆKOWSKI

3. Jerzy HAJDA 

4. Anna WYLĘŻEK 

5. Marzena GARŁOWSKA 

6. Jerzy LUBAS  

7. Danuta CICHOŃ  

8. Justyna GNACIK

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. Kazimiera HATLAPA 

2. Katarzyna MAĆKOWSKA 

3. Rozalia FARNICKA 

4. Agata CZAPLA 

5. Henryk FIGLAK 

6. Jolanta DĄBROWSKA  

7. Jacek URBAŃCZYK 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach :

---------------------------------------------------------------------------

1. Małgorzata BĄBIK

2. Kazimierz WOJDAS 

3. Anna GROCHOWSKA 

4. Jolanta ŁUKSZA

5. Anna GARŁOWSKA

6. Danuta BRIX

7. Agnieszka MICYK

8. Aneta DUDA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

-------------------------------------------------------------------

 

1. Alina PATYK

2. Grzegorz DUDA

3. Piotr PRZENNIAK

4. Anna CZAPLA

5. Anna TRZĘSIMIECH

6. Jarosław DYSZY

7. Joanna TREFON

8. Dorota GARSTKA

 

Uwagi :

----------

1) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - Liga Polskich Rodzin

2) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - SLD-UP

3) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - PSL

4) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

8) - Kandydat wskazany przez Wójta Gminy - z urzędu

 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł niedostępny dla daty: 25.07.2024 09:46:26
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  18‑05‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑05‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 20:50:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie