Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 25 / 2004

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 18 maja 2004 roku. ______________________

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów

do Parlamentu Europejskiego na obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 25 i 29 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordy-nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz.219 ), w związku z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

p o w o ł u j ę

1. Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parla-mentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku w następującym składzie :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. Jadwiga KABUS 8) - Ożarowice, ul. Szkolna 8/2

2. Piotr MAĆKOWSKI 1) - Pyrzowice, ul. Wolności 59

3. Jerzy HAJDA 2) - Ożarowice, ul. Wojska Polskiego 18

4. Anna WYLĘŻEK 3) - Tąpkowice, ul. Gen. Maczka 29

5. Marzena GARŁOWSKA 4) - Ossy, ul. Wyzwolenia 9a

6. Jerzy LUBAS 5) - Ożarowice, ul. Zawodą 9

7. Danuta CICHOŃ 6) - Ożarowice, ul. Tarnogórska 59c

8. Justyna GNACIK 7) - Zendek, ul. Główna 143

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach :

--------------------------------------------------------------------------

1. Kazimiera HATLAPA 8) - Pyrzowice, ul. Krótka 3

2. Katarzyna MAĆKOWSKA 1) - Pyrzowice, ul. Wolności 59

3. Rozalia FARNICKA 2) - Ossy, ul. Leśna 15

4. Agata CZAPLA 3) - Pyrzowice, ul. Wolności 86

5. Henryk FIGLAK 5) - Ossy, ul. Wyzwolenia 11

6. Jolanta DĄBROWSKA 6) - Tąpkowice, ul. Kopernika 6/4

7. Jacek URBAŃCZYK 7) - Ożarowice, ul. Waryńskiego 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach :

---------------------------------------------------------------------------

1. Małgorzata BĄBIK 8) - Pyrzowice, ul. Wolności 78

2. Kazimierz WOJDAS 1) - Pyrzowice, ul. Wolności 55

3. Anna GROCHOWSKA 2) - Niezdara, ul. Zawadzkiego 11

4. Jolanta ŁUKSZA 3) - Tąpkowice, ul. Sobieskiego 4

5. Anna GARŁOWSKA 4) - Ossy, ul. Wyzwolenia 9a

6. Danuta BRIX 5) - Ossy, ul. Wyzwolenia 11

7. Agnieszka MICYK 6) - Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 55

8. Aneta DUDA 7) - Ożarowice, ul. Podłączna 75

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

-------------------------------------------------------------------

1. Alina PATYK 8) - Pyrzowice, ul. Wolności 39

2. Grzegorz DUDA 1) - Ożarowice, ul. Wąska 6

3. Piotr PRZENNIAK 2) - Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 77

4. Anna CZAPLA 3) - Ożarowice, ul. Dworcowa 2

5. Anna TRZĘSIMIECH 4) - Ossy, ul. Wyzwolenia 8

6. Jarosław DYSZY 5) - Ożarowice, ul. Stawowa 22

7. Joanna TREFON 6) - Tąpkowice, ul. H. Sawickiej 7

8. Dorota GARSTKA 7) - Zendek, ul. Główna 137

Uwagi :

----------

1) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - Liga Polskich Rodzin

2) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - SLD-UP

3) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy - PSL

4) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

6) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7) - Kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

8) - Kandydat wskazany przez Wójta Gminy - z urzędu

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑05‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑05‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:27:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie