Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Zarządzenie Nr 42 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 czerwca 2009r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz uchwały Nr X/100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dn. 26 listopada 2003r w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nierolnych będących własnością Gminy

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GEKO-KART" Jakub Chmiel, 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 83 na okres od dn. 01.06.2009r do dn. 31.05.2012r nieruchomości stanowiące część działki nr 499/31 pow. 6750m² oraz część działki nr 499/42 pow. 1750m² tj. grunt o łącznej powierzchni 8500m² oraz budynku o pow. użytkowej 204,5m² położonych w Pyrzowicach.

2. Stawkę czynszu miesięcznego ustala się w wysokości: za grunty 1020,00zł ( 8500m² x 0,12 zł/m² ), za budynki 1840,50 zł ( 204,5m² x 9,00 zł/m² ) co łącznie stanowi 2860,50 zł ( netto) + VAT 22 % , płatne z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 08:44:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 08:44:49
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 08:46:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie