Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi OPS do przeprowadzenia postepowania wobec dłuzników alementacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach


ZARZĄDZENIE NR 34/2005

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 1 września 2005r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Na podstawie art.31, art.39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 9a ustawy z dnia22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz.732 z późn. zmianami )-

z a r z ą d z a m

1. Upoważnić Panią Ewę Furtak - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczek w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Niniejsze upoważnienie obejmuje również wydawanie decyzji administracyjnych

i używania pieczątki o treści :

Z up. Wójta Gminy

Ewa Furtak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach

2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2005 11:28:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie