Zarządzenie Nr 121/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 121/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 10.660 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.660 zł

§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.660 zł

po stronie wydatków o kwotę 10.660 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.660 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 10.660 zł

2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

115.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

105.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105.000

70095

Pozostała działalność

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

750

Administracja publiczna

115.000

75095

Pozostała działalność

115.000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

115.000

Razem

115.000

115.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XII/139/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:35:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie