Zarządzenie Nr 112/2006 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi gminy i jej jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 112/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek

organizacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 późn. zm) oraz art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 26 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje

§ 1

1. Wybrać Bank Spółdzielczy w Świerklańcu z siedzibą w Świerklańcu ul. 3-go maja 33, w celu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy i jej jednostek

organizacyjnych okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

2. Zasady obsługi bankowej określi umowa z wymienionym bankiem.

3. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2 nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia

2006 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie