Zarządzenie Nr 106/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 106/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm) oraz Uchwały Nr II/21/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 500.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 500.000

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 500.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 500.000

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 500.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr II/21/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 12:36:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie