Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2003 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 16 listopada 2003r


ZARZĄDZENIE NR 57/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2003 Ogólnego Zebrania Członków Wspól-

noty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 16 listopada 2003 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )

w związku z art.23 i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić Uchwałę Nr 5/2003 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Grun-

towej Wsi Zendek z dnia 16 listopada 2003 r w sprawie przekazania w formie

darowizny na rzecz Gminy Ożarowice części działek nr 3754/2 oraz nr 3755/2

k.m. 15 obręb Zendek na drogi gminne

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2004 09:01:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie