Uchwała Nr XXII/246/2004 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji komórek organizacyjnych SPZOZ-Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XXII/ 246 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich

Górach w sprawie likwidacji komórek organizacyjnych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego

Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 późn. zmianami),

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie likwidacji komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 13:54:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie